sipo_11.jpg

Ochrona przed pożarem

Osoby zajmujące się budową maszyn korzystają także z doświadczenia osób, które zajmują się hydrauliką. Jest to najzupełniej naturalne, ponieważ ppoż są potrzebne, żeby niektóre maszyny działały. Trudno bowiem sobie wyobrazić, na przykład, że dźwig spełniałby swoje funkcje, gdyby nie znajdowały się w nim specjalne ppoż.

Continue reading